top of page

Program Keusahawanan

Program pendidikan keusahawanan di Politeknik Merlimau terdiri daripada TIGA Fasa  iaitu Pembudayaan Keusahawanan, Pembangunan dan Pengukuhan

IMG_5847.JPG

Program Pembudayaan Keusahawanan

  • Politeknik Lahir Usahawan Siswa atau lebih dikenali PLUS merupakan program pembudayaan keusahawanan yang melibatkan pelajar-pelajar semester 1 pada setiap semester.
  • PLUS merupakan satu usaha untuk memberikan pendedahan awal dan memupuk minat keusahawanan dalam kalangan pelajar politeknik.

PLUS - POLITEKNIK LAHIR USAHAWAN SISWA

IMG_5847.JPG

Program Pembangunan Keusahawanan

  • Inkubator merupakan satu program membangunkan usahawan muda dalam kalangan pelajar melalui modul latihan perniagaan secara praktikal niaga di dalam kampus.
  • Pelajar-pelajar yang berminat boleh memohon untuk menjadi Perantis Inkubator melalui Penyelaras Keusahawanan Jabatan masing-masing.

INKUBATOR - 1 JABATAN 1 INKUBATOR

IMG_5847.JPG

Program Pengukuhan Keusahawanan

  • Politeknik Lahir Usahawan Siswa atau lebih dikenali PLUS merupakan program pembudayaan keusahawanan yang melibatkan pelajar-pelajar semester 1 pada setiap semester.
  • PLUS merupakan satu usaha untuk memberikan pendedahan awal dan memupuk minat keusahawanan dalam kalangan pelajar politeknik.

STARBOX -

STARTUP BUSINESS OPPORTUNITY & EXPLORE

bottom of page